revision

Revision skapar förtroende, trovärdighet och trygghet - både för det reviderade företaget och externt.

Med revisionen som grund lär vi oss din verksamhet - och tillsammans med vår erfarenhet kan vi ta fram förslag på förbättringsåtgärder.

redovisning

Tänker du som vi och gillar att förenkla - kontakta oss.

Vi arbetar digitalt och visar dig hur du kan förenkla din ekonomifunktion med vårt digitala arbetssätt - hela vägen från verifikation till årsredovisning.

SKATT

Skatteregler ändras och vi hjälper dig och ditt företag att vara uppdaterade.Äger du ett fåmansföretag gäller speciella regler för dig gällande utdelning och kapitalvinster enligt de sk 3:12-reglerna. Vi hjälper dig att se till att den ersättning du tar från ditt företag blir så skatteeffektiv för dig som möjligt.

Funderar du över om du har rätt ägarstruktur i ditt bolag? Vad som är nästa steg för dig och din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig att se över dessa frågor.

rådgivning

Under ett företags livscykel ställs både företaget och du som företagare inför ständiga utmaningar. Det kan gälla affärsmöjligheter, ägarförändringar, generationsskiften, aktieägaravtal mm. Som affärsrådgivare stöttar vi dig i de frågor som dyker upp.

Om oss - Felländer & Weiss

HUR ALLT EN GÅNG BÖRJADE!

I början på 90-talet var vi, Anders, Jonas och Signe kursare på Ekonomlinjen. Efter avlutade studier valde vi och utvecklades vi i olika riktningar. Detgemensamma att vi alla arbetat med företag.

Anders började som revisor på dåvarande Lindebergs Revisionsbyrå AB, idag GrantThornton Sweden AB där har fram tills i mars 2018 arbetade som auktoriserad revisor, affärsrådgivare och redovisningsledare.

Jonas började på det egna familjeföretaget K G Sandström AB på Norra vägen 28 i Sundsvall, som då stod för stora expansiva utmaningar som han lyckats utveckla till en företagsgrupp som idag omsätter ca 90 mkr innehållande kompetenser för såväl IT som ackrediterad verkstad/serviceorganisation. Med detta i ryggen
verkar Jonas idag som serieentreprenör.

Signe har sedan studierna arbetat som projektledare inom IT och samhällsbyggande inom större företag och organisationer.

I takt med att företagsgruppen växt så såg vi en möjlighet att skapa en sammanhållande kraft på Norra vägen 28. Utöver verksamheterna för IT, ackrediterad verkstad/serviceorganisation till diverse molntjänster med kunder i ett tiotal länder såg vi att det fanns plats för något mer. Det var helt enkelt dags att starta Felländer & Weiss AB, där vi idag erbjuder tjänster för redovisning, revison, affärs- och skatterådgivning. Vi vill på detta sätt dela med oss av vår erfarenhet av att driva och utveckla företag. Vi vill arbeta nära kunden med att utveckla en effektiv digital administration, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla det personliga företagandet med målet att uppnå långsiktig stabilitet och lönsamhet.

Välkommen till den familjära byrån!

vi på felländer & weiss

Teamet bakom företaget

Jonas Weiss Sandström

Entreprenör
Affärsrådgivare

Norra vägen 28 | 856 50 Sundsvall | Sverige 
T (direct) +46 60 789 25 02 
T (office) +46 60 789 25 80 
T (mobile) +46 70 580 87 00
jonas.weiss@fellander-weiss.se

Anders Felländer

Auktoriserad revisor
Certifierad affärsrådgivare

Norra vägen 28 | 856 50 Sundsvall | Sverige 
T (direct) +46 60 789 25 81 
T (office) +46 60 789 25 80 
T (mobile) +46 705 16 38 12
anders.fellander@fellander-weiss.se 

signe weiss

Konsult 
Projektledare

T (mobile) +46 73 8 39 59 69 
signe.weiss@fellander-weiss.sesenaste nytt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form