CHOOSE YOUR HOMEPAGE

Homepage Default

revision

Revision skapar förtroende, trovärdighet och trygghet - både för det reviderade företaget och externt.

Med revisionen som grund lär vi oss din verksamhet - och tillsammans med vår erfarenhet kan vi ta fram förslag på förbättringsåtgärder.

redovisning

Tänker du som vi och gillar att förenkla - kontakta oss.

Vi arbetar digitalt och visar dig hur du kan förenkla din ekonomifunktion med vårt digitala arbetssätt - hela vägen från verifikation till årsredovisning.

SKATT

Skatteregler ändras och vi hjälper dig och ditt företag att vara uppdaterade.Äger du ett fåmansföretag gäller speciella regler för dig gällande utdelning och kapitalvinster enligt de sk 3:12-reglerna. Vi hjälper dig att se till att den ersättning du tar från ditt företag blir så skatteeffektiv för dig som möjligt.

Funderar du över om du har rätt ägarstruktur i ditt bolag? Vad som är nästa steg för dig och din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig att se över dessa frågor.

rådgivning

Under ett företags livscykel ställs både företaget och du som företagare inför ständiga utmaningar. Det kan gälla affärsmöjligheter, ägarförändringar, generationsskiften, aktieägaravtal mm. Som affärsrådgivare stöttar vi dig i de frågor som dyker upp.